Behandeling in studieverband

Onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten met longkanker zijn heel belangrijk. In het verleden hebben al veel longkankerpatiënten meegedaan aan een behandeling in studieverband waardoor we nu veel meer te bieden hebben bij patiënten met longkanker dan 10 jaar geleden het geval was.    

Binnen Longkankernet wordt bij het maken van het behandelplan steeds nagedacht of het mogelijk is om u te behandelen in een wetenschappelijk onderzoek oftewel in studieverband. Voor u kan het een voordeel hebben, bijvoorbeeld, doordat nieuwe medicijnen gegeven kunnen worden die normaal nog niet gegeven mogen worden. Er kunnen ook nadelen zijn soms wordt bijvoorbeeld met een loting besloten of een patiënt het nieuwe medicijn krijgt of de normale standaardbehandeling.   

Bij een behandeling in een studie kijken we bijvoorbeeld naar:  

  • De werking van het nieuwe medicijn. Werkt dit medicijn beter dan een bestaande behandeling? 
  • De bijwerkingen van het nieuwe medicijn. Geeft het nieuwe medicijn minder bijwerkingen dan een bestaande behandeling? 
  • De dosis van het nieuwe medicijn. In welke dosis kan het nieuwe medicijn het beste gegeven worden. 
  • Naast onderzoek naar nieuwe medicijnen kijken we ook naar mogelijkheden om de diagnose longkanker sneller of gemakkelijker te stellen.  

Voordat begonnen wordt met behandeling in studieverband wordt uitgebreide informatie over de studie gegeven. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Het is belangrijk dat alle vragen besproken worden en er met de behandelend arts, verpleegkundige en uw naasten een goede afweging gemaakt wordt of de behandeling in studieverband het beste aansluit op uw persoonlijke situatie.   

U kunt hier zien welke studies er momenteel binnen Longkankernet lopen.