Uw zorgpad: verdenking op longkanker en dan?

Wanneer het vermoeden bestaat dat een patiënt longkanker heeft, staat de wereld van de patiënt en zijn/haar naasten op zijn kop. Vaak is de ziekte al langer aanwezig, wat onzekerheid geeft of de longkanker al is uitgezaaid. Die onzekerheid heeft veel invloed. Wat staat de patiënt te wachten? Het zorgpad van Longkankernet geeft inzicht in de diagnostiek, behandeling, samenwerking en nazorg. Alle ziekenhuizen binnen Longkankernet werken op deze manier.

De huisarts verwijst de patiënt naar het ziekenhuis
Als de patiënt klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid, pijn en/of afvallen is het belangrijk daar niet mee te blijven lopen. Indien de huisarts denkt aan longkanker wordt er meestal eerst een foto gemaakt. De huisarts verwijst de patiënt vervolgens voor verder onderzoek door naar het ziekenhuis.

1e afspraak in ziekenhuis en diagnostiek
In het ziekenhuis krijgt de patiënt een afspraak met de longarts. Er wordt meestal weefsel afgenomen om de diagnose definitief vast te stellen. Om het stadium van de ziekte te bepalen en te weten welke behandeling het beste is, zijn er meestal meerdere onderzoeken nodig. Voor sommige onderzoeken kan het nodig zijn om naar een ander ziekenhuis te gaan. We zorgen ervoor dat het duidelijk is waar de onderzoeken plaatsvinden en bij wie de patiënt terecht kan met zijn/haar vragen.  De behandelend arts verzamelt de uitslagen van alle onderzoeken.

Het MDO
De resultaten van alle onderzoeken worden door de arts besproken in een multidisciplinair overleg, het MDO. Het MDO is een overleg waarbij verschillende zorgverleners bij elkaar komen. Dit zijn zorgverleners die allemaal betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Samen denken zij na over het beste behandelplan.

Het uitslaggesprek
Als alle onderzoeken klaar zijn,  bespreken we het voorgestelde behandelplan met de patiënt en indien van toepassing bespreken  we ook de alternatieven.  Het is goed om daarbij te denken aan de  3 goede vragen. We adviseren om niet alleen naar dit uitslaggesprek te komen. Samen hoor je namelijk altijd meer.

Tijdens dit gesprek bespreken we ook of de behandeling in het eigen ziekenhuis kan plaatsvinden of dat het nodig is om de patiënt door te verwijzen naar een ander ziekenhuis. Alles overleggen we met de patiënt en de definitieve beslissingen nemen we gezamenlijk. Soms kan het nodig zijn om even wat bedenktijd te nemen en daar krijgt de patiënt de ruimte voor. De uitkomsten van dit gesprek delen we altijd met de huisarts van de patiënt.

De behandeling
De meeste behandelingen kunnen in het eigen ziekenhuis plaatsvinden, maar sommige behandelingen zoals radiotherapie (bestraling), een longoperatie of een behandeling met specifieke medicijnen (doelgerichte behandeling) worden alleen uitgevoerd in bepaalde ziekenhuizen. Tijdens de behandeling bespreken we goed met de patiënt wie de hoofdbehandelaar is en bij wie hij/zij terecht kan met vragen.

Soms is het mogelijk een behandeling te geven in een studieverband,  oftewel in de vorm van wetenschappelijk onderzoek. Op die manier zijn soms nieuwe behandelingen beschikbaar, die nog niet zijn ingevoerd in de reguliere patiëntenzorg. Door te behandelen in een wetenschappelijke studie leren we meer over longkanker en hopen we in Nederland steeds betere behandelingen te krijgen voor longkanker. Tijdens het MDO denken we na over de mogelijkheden en deze nemen we mee in het advies wat de patiënt krijgt van de arts.

Nazorg
Als de behandeling klaar is, blijft de patiënt onder controle van de longarts. Meestal kan dat in het eigen ziekenhuis, dus dichtbij huis. Indien dat niet kan, dan wordt de patiënt hiervan op de hoogte gebracht, zodat de patiënt weet waar hij/zij aan toe is.