Wetenschappelijk onderzoek

Longkankernet verricht wetenschappelijk onderzoek om de kennis en het inzicht over de long oncologische zorg te vergroten en om ervoor te zorgen dat u als patiënt in Zuidoost Nederland de best mogelijk zorg ontvangt. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich bijvoorbeeld op nieuwe mogelijkheden om longkanker op te sporen of op de mogelijkheden om longkanker te behandelen.

Het netwerk voert wetenschappelijk onderzoek uit met als doelstelling:

“Deelname aan klinische studies mogelijk maken voor alle patiënten met longkanker binnen Longkankernet. De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek zijn geborgd binnen het netwerk en nieuwe resultaten (diagnostiek, behandelingen e.d.) worden vlot geïmplementeerd.”

 

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

U maakt altijd zelf de beslissing of u mee wilt doen aan een wetenschappelijk onderzoek en bent hierin niets verplicht. Bij alle informatie die wij tijdens een onderzoek verzamelen nemen wij de daarvoor geldende wetgeving (wet van privacy) in acht. Wanneer u als patiënt deelneemt aan een van onze wetenschappelijke onderzoeken dan ontvangt u de informatie in het ziekenhuis .  Het kan voorkomen dat u voor een wetenschappelijk onderzoek naar een ander ziekenhuis wordt verwezen dan uw behandelend ziekenhuis, maar daar wordt u dan van op de hoogte gebracht.