Borging en verbeteringen van kwaliteit in Longkankernet door netwerkaudit

30 aug Leestijd: 2 minuten

Bij Longkankernet zorgen we ervoor dat mensen met longkanker de best passende longkankerzorg krijgen. Daarvoor werken de ziekenhuizen in Zuidoost Nederland intensief samen, met als uitgangspunt: ‘het geven van de allerbeste en innovatieve long oncologische zorg, waar mogelijk dichtbij en rondom de patiënt, en waar nodig op een andere locatie’. Om de kwaliteit van long oncologische zorg in Zuidoost Nederland te verbeteren voeren we in samenwerking met IKNL & Qualicor Europe een netwerkaudit* uit.

De netwerkaudit
Het uitvoeren van een netwerkaudit is een nieuwe/volgende stap en daarmee erg waardevol voor Longkankernet. De audit geeft namelijk feedback op de netwerkkwaliteit en richt zich specifiek op leren en verbeteren binnen de netwerkzorg. Dit bestaat uit:

  • Een pre-audit waarin gesprekken plaatsvinden met stakeholders en groepen in het netwerk
  • Auditwerkbezoeken aan de zes ziekenhuizen waarbij het transmuraal zorgpad leidend is;
  • Een Netwerk-datarapportage van IKNL met de Ned. Kankerregistratie en andere bronnen;
  • Een dialoogsessie in het netwerk over de netwerkrapportage en het audit rapport voor verbeterpunten.

Ons doel is om te leren van de bevindingen en verbeterpunten door te voeren. Dit doen we door gezamenlijk keuzes en afspraken te maken. Zo tillen we de kwaliteit binnen ons netwerk naar een hoger niveau.

IKNL en Qualicor Europe ondersteunen ons hierin. Zij bieden de oncologienetwerken stuurinformatie en feedback op het oncologienetwerk en hun integrale zorgpaden – van diagnostiek t/m palliatieve zorg, zonder extra administratie- en registratielast. IKNL en Qualicor Europe werken op basis van een indicatorenset, die bestaande kaders weergeeft. De methode is het samen leren en verbeteren, met kwantitatieve data en kwalitatieve audit en dialoogsessie.

Planning
De komende periode voeren we verschillende activiteiten uit zoals pre-audit/voorgesprekken, werkbezoeken, het verzamelen van data en het opstellen van de regiorapportage. Hieronder staat een globale planning wanneer deze plaatsvinden.

Pre-audit/voorgesprekken11, 17 en 18 oktober
Werkbezoeken31 oktober en 1 november
Dialoogsessie11 december

Vervolg
We vinden het belangrijk om iedereen te informeren en op de hoogte te houden over deze netwerkaudit. Dit nieuwsbericht is een van de communicatiemiddelen die we daarbij inzetten. Hoe gaan we te werk en wat zijn de eerste bevindingen? Daarover horen jullie binnenkort meer.

Samen voor de beste zorg!

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@longkankernet.nl

*Deze netwerkaudit omvat geen formele accreditatie.