Soorten longkanker

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 14.000 mensen longkanker. Het komt iets vaker voor bij mannen (55%) dan bij vrouwen (45%).  Binnen Longkankernet worden verschillende soorten kanker behandeld.

Er zijn twee soorten longkanker. De meeste mensen (80%) hebben niet-kleincellige longkanker. De andere soort is kleincellige longkanker. 

Niet-kleincellige longkanker

Niet-kleincellige longkanker groeit relatief langzaam en zaait ook langzaam uit. De ziekte kan al jaren in het lichaam zitten voor er klachten ontstaan . Er zijn drie soorten niet-kleincellige longkanker:

 • Plaveiselcelcarcinoom
 • Adenocarcinoom
 • Grootcellig carcinoom

Ook wordt verschil gemaakt tussen kankersoorten met verschillende mutaties (soorten). De meest voorkomende mutaties bij niet-kleincellige longkanker zijn:

 • Afwijkingen in het KRAS eiwit;
 • Afwijkingen in het EGFR eiwit;
 • Afwijkingen in het ALK eiwit.

Er zijn nog veel meer mutaties. Op de website van Longkanker Nederland is hier nog meer over te lezen.

De behandeling van niet-kleincellige longkanker hangt af van het soort kanker en de fase waarin de kanker zich bevindt. Voor sommige kankersoorten met mutaties zijn bijvoorbeeld doelgerichte behandelingen beschikbaar.

Kleincellige longkanker
Kleincellige longkanker is een snelgroeiende longkanker. Op het moment dat er klachten ontstaan zijn er vaak al uitzaaiingen in de lymfeklieren in de borstkas of in de hals, of in andere organen zoals de botten, lever, hersenen of bijnieren.

De behandeling van kleincellige longkanker bestaat meestal uit chemotherapie, soms gecombineerd met bestraling. In heel zeldzame gevallen is een operatie nog mogelijk.

Zeldzame vormen van kanker in de borstkast

Binnen Longkankernet worden er behandelingen gegeven voor zeldzame vormen van kanker. Soms wordt voor een deel van de behandeling doorverwezen naar een ziekenhuis of medisch centrum buiten Longkankernet, omdat daar de meeste ervaring is.

Borstvlieskanker
Borstvlieskanker (mesothelioom) ontstaat meestal in het borstvlies, een vlies tussen de ribben en de longen. Borstvlieskanker komt bij ongeveer 350 mensen per jaar voor. De oorzaak van borstvlieskanker is meestal blootstelling aan asbest tientallen jaren voordat de ziekte ontstaat. Soms is niet heel duidelijk waar of wanneer er contact is geweest met asbest. Borstvlieskanker is op dit moment helaas niet te genezen. Een palliatieve behandeling om de ziekte te remmen en de klachten te verminderen is wel mogelijk.  

Normale behandelingen van borstvlieskanker kunnen binnen Longkankernet gegeven worden. Vaak wordt er in overleg met patiënten voor gekozen om patiënten te verwijzen naar gespecialiseerde centra buiten het Longkankernet (Erasmus MC Rotterdam of Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) in Amsterdam). Omdat de ziekte zo zeldzaam is, zijn er in Nederland enkele ziekenhuizen die veel onderzoek doen naar behandelingen voor borstvlieskanker. Dit geeft mogelijkheden voor patiënten om nieuwe behandelingen te krijgen. En hopelijk kan dit patiënten in de toekomst betere vooruitzichten bieden. Soms kunnen patiënten voor een deel van de behandeling worden terugverwezen naar Longkankernet.

Thymuskanker
De thymus (zwezerik) is een orgaan in de borstkas, vlak achter het borstbeen en vlak bij het hart. Er zijn verschillende soorten thymuskanker. 

 • Thymoom. Dit is de meest voorkomende thymuskanker (90%). Er zijn verschillende soorten thymomen. Meestal groeit een thymoom heel traag. Daardoor merken patiënten meestal pas laat klachten. De behandeling van een thymoom bestaat uit een operatie. Soms is er nog een nabehandeling nodig met bestraling.  
 • Thymuscarcinoom. Dit is een zeldzame vorm van thymuskanker (minder dan 10%). 
  Een thymuscarcinoom groeit meestal sneller dan een thymoom. Op het moment dat de diagnose gesteld wordt kan deze vorm van kanker al in een hoge fase zijn. De behandeling hangt af van de van de situatie.
 • Thymus carcinoïd. Dit is een zeer zeldzame, traag groeiende vorm van kanker en ontstaat uit neuro-endocriene cellen. Meestal kan dit goed behandeld worden met een operatie waarbij de thymus wordt verwijderd.

Binnen Longkankernet worden regelmatig operaties uitgevoerd van de thymus. Gespecialiseerde centra waarmee overlegd of waarnaar verwezen wordt zijn Erasmus MC Rotterdam of Maastricht Universitair Medisch Centrum. 

Meer informatie over thymuskanker is te vinden op de website www.kanker.nl.  

Luchtpijpkanker
Luchtpijpkanker is een extreem zeldzame vorm van kanker (ongeveer 1 persoon per 1 miljoen mensen per jaar). De beste behandeling voor luchtpijpkanker is een operatie. Dit is een specialistische behandeling die plaatsvindt in het Radboudumc, in het Centrum voor Centrale Luchtwegaandoeningen.