Mooie uitkomsten om verder te ontwikkelen!

19 dec Leestijd: < 1 minuten

Uit de audit (bestaande uit: pre-audit gesprekken en werkbezoeken) van Qualicor Europe en de dataregiorapportage van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat in alle deelnemende ziekenhuizen binnen Longkankernet ‘Samen Beslissen’ goed is geïntegreerd in het zorgpad van de patiënt. Hieruit kwam specifiek naar voren dat onze (zorg)professionals goed samenwerken in het zorgnetwerk en de patiënten goed kennen, wat leidt tot grote tevredenheid bij de patiënten en hun naasten.

Daarnaast hebben we in de Dialoogsessie op 11 december, samen met de (zorg)professionals en de Programmaraad van Longkankernet, een aantal extra verbeterpunten besproken en concreet gemaakt met elkaar:

  • Het benutten van stuurinformatie als netwerk. Beschikbare informatie gebruiken voor verbeteringen en verslag doen hiervan middels een jaarverslag.
  • Verbeterprojecten vanuit patiëntperspectief samen met (vertegenwoordigers) van patiënten organiseren (Longkanker Nederland). Inclusief het beter informeren van patiënten en cliëntenraden over netwerkzorg. Door bijvoorbeeld uniforme patiënt informatie en focusgroepen op thema te organiseren.
  • Optimaliseren van uniforme zorg voor alle patiënten door gezamenlijke medische en verpleegkundige protocollen, zorgen dat deze overal beschikbaar zijn en ook overal op de juiste manier worden toegepast.

Binnen deze audit was het onderdeel ‘Palliatieve Zorg’ een nieuw thema, wat binnen Longkankernet voor het eerst is onderzocht. We hebben hier nieuwe informatie over opgehaald en bekijken binnen het netwerk hoe dit een plek te geven om hier een visie op te ontwikkelen.

We zijn trots dat wij met de deelnemende ziekenhuizen een sterke samenwerking hebben en deze blijven verbeteren waar mogelijk!

Met deze audit maken we de kwaliteit van de oncologische netwerkzorg rondom longkanker in Zuidoost Nederland inzichtelijk en verbeteren we deze, met als vertrekpunt het transmuraal zorgpad van de patiënt.