Oprichting Werkgroep Patiënt Informatie

14 jan Leestijd: < 1 minuten

Lorem ipsum dolor sit amet

Op 13 oktober zijn we van start gegaan met een kick-off voor de projectgroep Patiënt Informatie. De groep bestaat op dit moment uit de volgende personen: Desiree van den Hurk (vz), Ilona Coenen, Ellen Beekmans, Hester van Groningen, Manon Huveneers, Ellen Roosenboom, Marjolein Wittenberg, Laura Vermeer en Noortje Koolen. Aan een ieder is gevraagd na te denken over wat je belangrijk vindt aan deelname aan deze groep. En wat een (gezamenlijke of persoonlijke) doelstelling is van deze projectgroep. Er was absoluut overeenstemming over de verwachtingen van een ieder. Samenvattend zijn we uitgekomen op een drietal overeenkomstige kernthema’s:

  1. Inhoud en vorm
  2. Proces van informatievoorziening
  3. Overdracht binnen Longkankernet

We hopen afstemming en overeenstemming te krijgen over het aanbieden van informatie aan patiënten en zijn/haar naasten gedurende het gehele diagnose en behandeltraject binnen ons netwerk. Waarbij er gelet wordt op gepaste informatie aansluitend bij behoefte en niveau van patiënt en zijn/haar naasten. Ook wordt er rekening gehouden met de eigen werkomgeving van ieders ziekenhuis en tegelijkertijd gebruikgemaakt van elkaars kennis en ervaring, met aandacht voor Best Supportive Care/Advanced Care Planning.

In januari komen we opnieuw met deze groep bij elkaar en inventariseren we wat we bezitten in de diverse ziekenhuizen én hopen we een beeld te krijgen van wat we willen (per ziekenhuis en als netwerk). Wordt vervolgd!